Life goes on

Det har varit tungt och jobbigt under en lång period efter att vi förlorade Lily’s kull och nästan Lily själv. Man hanterar saker och ting olika men för min del har det varit kämpigt. En viss del av sorgen försvinner kanske aldrig?

Vi glädjs för de sex fina barnen som dessa två fick och alla barnbarn som finns/kommer finnas. <3