Elsa och Jax hjärtscannade

Den 24/9 hjärtscannades både Elsa och Jax utan anmärkning av leg.vet Lennart Nilsfors på Evidensia i Norrköping. Jax väger 4,8 kg och Elsa väger 3,4 kg.